Suvirinimo simbolių žymėjimas brėžiniuose (LST EN ISO 2553:2014)

 

 

Suvirinimas, nepakeičiamas metalų jungimo būdas daugelyje apdirbamosios pramonės sričių. Nors suvirinimo procesai taikomi plačiai, tačiau daugeliu atveju nesuprantant arba nepaisant suvirinimo pagrindų.

Metalinių konstrukcijų suvirinimas labai svarbi bet vis dar per mažai viešumoje analizuojama tema, o siūlių žymėjimas neretais atvejais net patyrusiems suvirintojams išlieka paslaptis. Suvirintų konstrukcijų siūlių žymėjimo standarto LST EN ISO 2553 nauji reikalavimai taikomi jau nuo 2014-04-16, tačiau daugelis vis dar nėra susipažinę su jais.

Šiame straipsnyje bus apžvelgiami pagrindiniai objektų vaizdavimo skirtumai, kadangi metalinių konstrukcijų suvirinimo brėžiniuose žymima rodyklės pusė ir kita pusė pasaulinėje rinkoje naudotus du skirtingus metodus šis standartas apjungė į vieną.

Remiantis tarptautiniu standartu, standartas LST EN ISO 2553: 2014 išskiria dvi vaizdavimo sistemas, A ir B. A sistemoje numatytas metodas yra pagrįstas ISO 2553:1992. B sistemoje taikomas metodas yra pagrįstas Ramiojo vandenyno pakrančių šalyse taikomais standartais.


A sistemos simbolių vaizdavimas pagrįstas dviguba nuorodų linija, kurią sudaro ištisinė ir brūkšninė linijos. B sistemos simbolių vaizdavimas pagrįstas vienguba nuorodų linija.

 en iso 2553

Standarte  LST EN ISO 2553: 2014  skyriai, lentelės ir paveikslai, žymimi A arba B raidėmis taikomi tik A arba tik B sistemai. Nepažymėti raidėmis, taikomi abiem sistemom. Brėžiniuose negalima maišyti A ir B sistemų, reikia aiškiai nurodyti, kuri sistema taikoma.

Labai svarbu suvokti kitos pusės vietą. A sistemoje konstrukcijų suvirinimo simboliai žymimi ant ištisinės linijos (mėlyni) reiškia, kad suvirinimas atliekamas ten kur rodo rodyklė, o simboliai surašyti ant punktyrinės linijos (rudi) vaizduoja suvirinimą kitoje pusėje, nei rodo rodyklė. Kita pusė, kai kertama ne pagrindinė , o  pridėtinė detalė. Punktyrinės linijos vaizdavimas viršuje ar apačioje nenulemia suvirinimo siūlės vietos.

en iso 2553

A sistemos žymėjimas


B sistemos simbolių vaizdavimas pagrįstas vienguba nuorodų linija, kas ir sukelia didžiausius nesusipratimus ir broką suvirintų konstrukcijų gamyboje. Simbolis esantis apatinėje (rudas) suvirinimo siūlės simbolio dalyje reiškia, kad suvirinimas atliekamas ten kur rodo rodyklė, o simbolis pavaizduotas viršutinėje dalyje (mėlynas) vaizduoja suvirinimą kitoje pusėje, nei rodo rodyklė. Kitos pusės reikšmė tokia pat kaip ir A sistemoje.

en iso 2553

B sistemos žymėjimas

Daugiau informacijos šia tema galite peržiūrėti:

https://www.youtube.com/watch?v=4okTmZiuwO0&t=20s