ES projektai

 

„UAB „Viritas“ veiklos plėtra, diegiant gamybos skaitmeninimo technologijas“

  

Parama skirta pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Nuo 2016 m. UAB “Viritas“ vykdo statybinių ir pramoninių metalo konstrukcijų gamybą, teikia aukštos kokybės suvirinimo paslaugas. Įmonės išskirtinumas pasižymi aukštos kokybės produkcijos gamyba savalaikiais terminais. Bendrovė kasmet plečia gamybos sritis, diegia inovacijas ir siekia aukštos pridėtinės vertės savo klientams. Ypatingas dėmesys skiriamas produkcijos kokybei, todėl įmonė nuolat auga, diegdama inovacinius sprendimus.

2020-2021 m. įmonė UAB „Viritas“ vykdo investicinį projektą, skaitmenizuodama produkcijos gamybą. Šiuo tikslu bendrovėje bus diegiami efektyvūs skaitmenizuoti gamybos įrenginiai, kurių dėka didės įmonės darbo našumas. ESEuropos regioninės plėtros fondo investicijos bus panaudotos, siekiant didinti bendrą įmonės veiklos efektyvumą.

Vykdant projektą, UAB „Viritas“ buvo atliktas įmonės technologinis skaitmeninimo auditas, kuris pateikė rekomendacijas gamybos procesų efektyvinimui. Technologinio audito rekomenduotos priemonės – automatizuotų įrenginių diegimas. Įsigyjami modernūs, skaitmenizuoti, naujai rinkai pristatyti gamybiniai įrenginiai. Šios investicijos suteiks galimybę plėsti gamybą bei efektyvinti teikiamas paslaugas.

Po projekto įgyvendinimo tikimasi generuoti aukštesnius efektyvumo rodiklius, plėsti produkcijos įvairovę, didinti kokybę. Taip pat projekto įgyvendinimas paskatins inovacinių procesų diegimą įmonėje bei prisidės prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo.

Projekto bendra vertė – 76 900,00 EUR, ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimas sudaro 34 255,60 EUR.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.